Εμφανιζόμενη ανάρτηση

majuni

Το majuni είναι ένα προβιοτικό ποτό 100% βιολογικό που προέρχεται απο τη ζύμωση βοτάνων με μέλι, sango coral και προβιοτική καλλιέργεια Ε...

Βιοδυναμικό ημερολόγιο και ενεργοποίηση των ΕΜ


΄Οπως έχω αναφέρει σε προηγούμενα άρθρα, οι ΕΜ είναι ζωντανοί οργανισμοί.
Γνωρίζουμε, πως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί του ζωικού και φυτικού μας κόσμου, άλλα και στοιχεία, όπως το νερό, επηρεάζονται  σε μεγάλο βαθμό από τη Σελήνη.

Καλό θα ήταν λοιπόν, όσοι απο εμάς κάνουν ενεργοποίηση των ΕΜ να λαμβάνουν υπόψην τους το βιοδυναμικό ημερολόγιο για να 'εχουν τα καλήτερα δυνατά αποτελέσματα στην ποιότητα του ενεργοποιημένου ΕΜ.


Το πιό κάτω ημερολόγιο είναι στη Γερμανική και Αγγλική γλώσσα και είναι ενημερωμένο μέχρι και το 2099 !

Οι καλήτερες μέρες για τον πολλαπλασιασμό και την ενεργοποίηση μας, ειναι επισημασμένες με πράσινη γραμμή στο κάτω μέρος του ημερολόγιου. 

Καλή επιτυχία !Δείτε εδώ το:
Βιοδυναμικό ημερολόγιο Maria Thun

Legend of application symbols: 

: Garden works with fruit plants, making of Activated EM1 (AEM) fortunately
: Garden works with fruit and seed plants, sowing lawn, hairdressing, making of Activated EM1 (AEM) fortunately
: Garden works with root vegetables, compost works fortunately
: Garden works with root vegetables, compost works, root and winter vegetables sowing and conserving, cutting plants, hairdressing fortunately
: Garden works with root vegetables, compost works, transplanting, dunging, sowing the lawn, hairdressing fortunately
: Garden works with flowering plants, baking bread, sowing of flowers and herbs, making of Activated EM1 (AEM) fortunately
: Garden works with leaf vegetables, mowing the lawn, watering and dunging indoor plants fortunately

bis : The waning moon draws energy downwards and inwards, plans, builds up innerly, dries, saves energy, absorbs, collects power, breathes in, invites for recreation

bis : The waxing moon draws energy upwards and outwards, floods, leads and builds up outerly, moistens, sweats and breathes out, puts out energy, invites to activity and putting

oder : Times of passing the north or south node are unfortunately for garden works

: Fortunate Time for transplanting and bringing out Activated EM1 (AEM)


Legend:
(moon calendar valid from 1901-2099
with only minimal deviation)
: New Moon
: Full Moon
: Moon passage of the northern moon node
: Moon passage of the southern moon node
: begin of the ascending moon
: begin of the descending moon
Numbers indicate hours of each event in GMT
(sign change, passages of moon nodes,
full and new moon and times of ascending and descending moon)
: Sign Aries
: Sign Taurus
: Sign Gemini
: Sign Cancer
: Sign Leo
: Sign Virgo
: Sign Libra
: Sign Scorpio
: Sign Sagittarius
: Sign Capricornus
: Sign Aquarius
: Sign Pisces