Εμφανιζόμενη ανάρτηση

majuni

Το majuni είναι ένα προβιοτικό ποτό 100% βιολογικό που προέρχεται απο τη ζύμωση βοτάνων με μέλι, sango coral και προβιοτική καλλιέργεια Ε...

Αειφόρος γεωργία
Ομιλία του Γιώργου Δαουτόπουλου, καθ. Γεωπονίας του ΑΠΘ για την βιολογικη - αειφορική γεωργία ,τους Ενεργους Μικροοργανισμούς , τις Μυκόριζες και το Ζεόλιθο .

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΟΥ
Σπουδαγμένος στη δεκαετία του 1960, αποφοίτησα από τη Γεωπονία με την αντίληψη, αν όχι πεποίθηση, ότι ως Γεωπόνος αυτό που έπρεπε να κάνω ήταν να προσδιορίσω τον εχθρό που προκαλεί τη ζημιά στην καλλιέργειά μου και να βρω το κατάλληλο χημικό όπλο για να τον εξουδετερώσω. Ευτυχώς που η φύση, με τις μεγάλες δυνάμεις αντοχής που έχει, έθεσε σε κίνηση το μηχανισμό επιλογής και κατέστησε άχρηστο το χημικό οπλοστάσιο.
Παρόλο που αυτή η διαπίστωση δεν αμφισβητείται σήμερα από κανένα, η χημική βιομηχανία των μεγάλων αδελφών των γεωργικών εφοδίων, επιμένει στη χημική λύση του προβλήματος, δίνοντας την εντύπωση ότι θα μπορέσουμε κάποτε να επιβάλουμε τη θέλησή μας στη φύση. Θαρρείς και κάποια όντα βρίσκονται κατά λάθος ανάμεσά μας και βαλθήκαμε εμείς να διορθώσουμε τη Δημιουργία!
Αν συνεχίζαμε έτσι, βαφτίζοντας εχθρούς και έχοντας τη δυνατότητα να τους εξολοθρεύουμε, σε λίγο θα διαπιστώναμε ότι σε αυτόν τον πλανήτη δεν περπατούσε ή πετούσε κανένα ζωντανό πλάσμα, εκτός από εμάς. Ενεργοί Μικρο-οργανισμοί, Μυκόρριζες, Γαιοσκώληκες, ζεόλιθος, βιοάνθρακας, ωφέλιμα έντομα και τοπική γνώση μπορούν να αποτελέσουν τις αναγεννητικές δυνάμεις της Ελληνικής γεωργίας. Μιας γεωργίας που θα αναστήσει τη μεσογειακή δίαιτα και με τις ντόπιες ποικιλίες, τα παραδοσιακά φαγητά και τα πολιτισμικά μνημεία (παλαιότερα και νεώτερα), θα δώσει μια ανεπανάληπτη και μη αντιγρα¬φόμενη ποιότητα και ταυτότητα στον Ελληνικό τουρισμό.
Τη μόνη βιομηχανία που μας απέμεινε σε αυτούς τους δύσκολους και χαλεπούς καιρούς που πορευόμαστε.


Αυτό περιμένω, δεκαετίες τώρα, να κατανοήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Καθυστέρησης.

Πτυχιούχος Γεω­πο­νίας του ΑΠΘ και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι­στημίου Μακεδονίας. Έκανε μεταπτυ­χιακές σπου­δές (Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα) στους κλάδους της Αγροτικής Κοινωνιο­λο­γίας, Δημογρα­φίας και Ανάπτυξης στις ΗΠΑ (Michigan State University).
Έχει εκδώσει μέχρι την άνοιξη του 2013 δέκα έξη βιβλία που χρησιμοποιούνται σε πολλά Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Έχει επίσης δημοσιεύσει πάνω από 70 επιστημονικά άρθρα και μελέτες στα Ελληνικά και Αγγλικά και έχει κά­νει εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το 1997 κυκλοφόρησαν στην Αμερική από τον εκδοτικό οίκο Michigan State University Press, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο, αποτελέσματα από την πολύ­χρονη διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα του σε ένα χωριό του κά­μπου των Γιαννιτσών. Το 2001 δημοσιεύεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο με τον τίτλο Greek Rural Society and Sustainable Development (Ελληνική Αγρο­τική Κοινωνία και Αειφόρος Ανάπτυξη) από τον εκδοτικό οίκο Kluwer ένα συλλογικό έργο που αποτελεί το επιστέγασμα της μέχρι τώρα έρευνάς του για τον Ελληνικό αγροτικό χώρο και τις προοπτικές του.
Αρθρογραφεί πολύ συχνά σε ποικίλα βήματα, τοπικής ή εθνικής εμβέ­λειας και έχει δημιουργήσει ιστοσελίδες στο διαδίκτυο (με κορυφαία την παρούσα) γιατί πιστεύει ότι ο επιστήμονας οφείλει να ενημερώνει το κοι­νω­νικό σύνολο και να επι­στρέ­φει σε αυτό τις όποιες γνώσεις και εμπειρίες απέσπα­σε για μια οικο­νομική και κοινωνική άρθρωση πιο συμβατή με τη μακροχρόνια ευη­μερία του αν­θρώ­­πινου γένους.
Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής σε πανεπι­στήμια του εξωτερικού (Αμερική, Γερμανία, Σουηδία, Καζακστάν).
Η τελευταία ενασχόλησή του αγκαλιάζει με έρευνα, διαλέξεις και αρ­θρο­γραφία τα θέματα της Τοπικής Ατζέντα 21, της Ολοκληρωμένης Ανά­πτυξης Αγροτικών Περιοχών, της Αειφορικής Γεωργίας και της εισαγωγής νέων δυναμικών καλλιεργειών και νέων τεχνολογιών στη Γεωργία (Ζεόλιθος, Μυκόρριζες, Ενεργοί Μικροοργανισμοί, Βιο-άνθρακας, Γαιοσκώληκες).

Δείτε το Βίντεο ΕΔΩ