Εμφανιζόμενη ανάρτηση

majuni

Το majuni είναι ένα προβιοτικό ποτό 100% βιολογικό που προέρχεται απο τη ζύμωση βοτάνων με μέλι, sango coral και προβιοτική καλλιέργεια Ε...

Αρμονική συνήχηση - συντονισμόςΤο φαινόμενο της “συνήχησης” και του “συντονισμού”, αποτελεί μια από τις επίσης “αόρατες” πτυχές της φύσης, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο μελέτης και στα ερευνητικά πλαίσια της επιστήμης της Φυσικής / Βιοφυσικής.

Οι όροι “συνήχηση/συντονισμός” (αγγλ. Resonance), παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για να διατυπώσουν την αντίδραση ενός σώματος (οργανικού και ανόργανου), όταν εκτεθεί σε κάποια συχνότητα η οποία εκπέμπεται από μια εξωτερική πηγή.

Άσχετα αν πρόκειται για οργανική ή ανόργανη ύλη, έμψυχη ή άψυχη, η έκθεση σε εξωτερικές συχνότητες και η επίδραση τους μπορεί να είναι θετική με ευεργετικά αποτελέσματα, μπορεί να είναι και αρνητική με δυσάρεστα αποτελέσματα.

Κλασσικά παραδείγματα αρνητικής επίδρασης, αποτελούν, το γυαλί που σπάει όταν εκτεθεί σε ήχο με ψηλή ένταση και σε συχνότητα που ξεπερνάει τα όρια της δικής του ιδιοσυχνότητας και αντοχής, η καρκινογόνος επίδραση των επικίνδυνων ακτινοβολιών που εκπέμπονται από δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρισμού, αλλά και ένα ξεκούρδιστο μουσικό όργανο ή μια φάλτσα φωνή.


Σε βιολογικό επίπεδο, η έκθεση των κυττάρων αλλά και των διάφορων οργανικών και ανόργανων ουσιών και μορίων σε διάφορες συχνότητες έχει επίσης τα ανάλογα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα.

Πηγές παροχής ωφέλιμων κυματικών μοτίβων και συχνοτήτων που να “συνηχούν” αρμονικά προς τους ζωντανούς οργανισμούς είναι.. 
η Άπω Υπέρυθρη Ακτινοβολία, τα βότανα, αρώματα και αιθέρια έλαια λουλουδιών, διάφορα ορυκτά και κρύσταλλα, η ίδια η φύση, η καλή μουσική και άλλοι ήχοι, τα χρώματα, η καλή διάθεση των ανθρώπων, το γέλιο, οι ΕΜ και τα παράγωγα προϊόντα τους και άλλοι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί.

Τα αρωματικά πετρώματα, τα λιβανίσματα, οι ψαλμωδίες κλπ, επίσης αποτελούν πηγές αρμονικής συνήχησης.

Επίσης κατασκευάζονται ειδικά μηχανήματα που εκπέμπουν διάφορες συχνότητες στο ανθρώπινο σώμα και χρησιμοποιούνται στην ιατρική
από φυσιοθεραπευτές, φυσικοπαθητικούς κ.α ενώ υπάρχουν και ειδικά προϊόντα που επινοήθηκαν μέσα από την Νανοτεχνολογία.

Οι ΕΜ αποτελούν ένα πολύ ισχυρό πομπό κυμάτων αρμονικής συνήχησης,  κυρίως λόγω της παρουσίας των φωτοσυνθετικών βακτηρίων και μέσω της φωτοσυνθετικής ικανότητας τους.


Παράλληλα, η ιδιότητα αυτή μεταδίδεται σε όλα τα προϊόντα που αναφύονται μέσα από την τεχνολογία των ΕΜ και μέσω των ενζυματικών τους διαδικασιών.


Οι ΕΜ είναι σαν ένα νόμισμα, με δύο όψεις.
Η μια της όψη είναι η βιολογική,
που μπορεί να διακρίνει και να κατανοήσει κανείς,
γνωρίζοντας τους ίδιους τους μικροοργανισμούς και το έργο τους,
και η άλλη είναι η ενεργειακή,
που την νοιώθει κανείς με την επαφή μαζί τους
και την κατανοεί μέσα από την ιδιότητα τους,
να κάνουν χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας
και να ασκούν βιοσυντονισμό (αρμονική συνήχηση)...