Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Τι είναι τα προβιοτικά βακτήρια που δρουν «ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

Μικροοργανισμοί υπάρχουν παντού.. Στον αέρα που αναπνέουμε, στο νερό, στο χώμα, στην τρο...

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΜ

 Η κομποστοποίηση είναι πολύ εύκολη να γίνει, χωρίς οσμές και μύγες με τους ενεργούς μικροοργανισμούς
Με την βοήθεια των ΕΜ μπορούν να ανακυκλωθούν απορρίμματα,όπως κοπριά, υγρή κοπριά, απορρίμματα κουζίνας, γρασίδι, φύλλα κτλ. Όταν ψεκάσουμε τα υλικά αυτά με ΕΜ μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως υψηλής ποιότητας κομπόστα (λίπασμα, εδαφοβελτιωτικό) Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους ΕΜ σε χωματερές και σε εγκαταστάσεις κομποστοποίησης για την ελαχιστοποίηση των μυγών και της δυσοσμίας.