Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Τι είναι τα προβιοτικά βακτήρια που δρουν «ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

Μικροοργανισμοί υπάρχουν παντού.. Στον αέρα που αναπνέουμε, στο νερό, στο χώμα, στην τρο...

ΕΜ για τα λουλούδια

Γενική δοσολογία

10 ml σε 1 λίτρο νερό. Η δοσολογία επίσης μπορεί να αυξηθεί, εξαρτάται πάντα από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Δεν υπάρχει υπερδοσολογία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αδιάλυτο.

 Για λουλούδια (γενικά)
Περιοχές δράσης: Στο νερό του ποτίσματος
ΕΜ1 ή ΕΜα, σε κανονικά διαστήματα: 1-4 ml/λίτρο – 2ml/λίτρο (ψέκασμα)
Νερό επεξεργασμένο με το ΕΜΧ κεραμικό